Stacje wtórnego podgrzewania RET o średnicy 180, 310 i 500 mm

Jeżeli niemożliwe jest doprowadzenie wyrobu szklanego do pożądanego kształtu
w jednym cyklu roboczym, jak np. w przypadku wyrobów ze szkła dmuchanego, konieczne jest cykliczne podgrzewania szkła, aż zostanie uzyskany ostateczny kształt wielu warstw koloru. W przypadku dekoracyjnych wyrobów szklanych, produkt musi być nagrzewany nawet dziesięć lub więcej razy.
Dzięki stacjom wtórnego podgrzewania RUDOBA, które cieszą się renomą w branży szklarskiej dzięki swojej elastyczności, można wielokrotnie podgrzewać wyroby ze szkła ołowiowego i innego, nie narażając na szwank ich jakości.

Opis

Aby nie następowała redukcja tlenków na powierzchni szkła, szczególnie w przypadku szkła ołowiowego, bardzo ważne jest, aby w stacji podgrzewania wtórnego panowała atmosfera utleniająca.
W stacjach podgrzewania wtórnego RUDOBA jest to zagwarantowane dzięki technologii Oxy-Fuel, która jednocześnie zapewnia optymalne wykorzystanie energii w komorze spalania.
Dzięki temu technologia ta pozwala uzyskać wyższe temperatury i skrócić czas podgrzewania wtórnego

Palnik rzędowy z mieszaniem zewnętrznym podgrzewa stację podgrzewania wtórnego, która jest izolowana ogniotrwałym i odbijającym promieniowanie cieplne materiałem włóknistym.

Przy mocy palnika od 45 do 60 kW, stacje podgrzewania wtórnego RUDOBA w przeciągu kilku sekund osiągają temperatury do 1700°C.

Czas podgrzewania wtórnego danego wyrobu surowego zależy od jego bieżącej temperatury, otwarcia stacji podgrzewania wtórnego i ustawionej mocy palnika. Dlatego nie ma możliwości sporządzenia dokładnego wykresu temperatury w funkcji czasu.

Połączenie technologii Oxy-Fuel i materiału odbijającego ciepło umożliwia taktowaną pracę stacji podgrzewania wtórnego RUDOBA.
Uruchamiają się one tylko wtedy, gdy konieczne jest ponowne podgrzanie wyrobu szklanego. Pomiędzy cyklami roboczymi płonie jedynie niewielki płomień zapłonowy.

Zalety

W porównaniu z konwencjonalnymi gazowo-powietrznymi stacjami podgrzewania wtórnego korzyść polega szczególnie na tym, że
nie jest konieczne podgrzanie stacji przed rozpoczęciem pracy i że zamiast trybu ciągłego energia jest zużywana jedynie podczas samego podgrzewania. W ten sposób ilość spalin zmniejsza się dziesięciokrotnie.

Dzięki intensywnemu promieniowaniu cieplnemu wewnątrz urządzenia podgrzewanie następuje szybciej i jest bardziej jednorodne.

Jako paliwo można wykorzystać gaz ziemny NG lub propan LPG. Nie jest przy tym konieczna wymiana palnika.

Stacje podgrzewania wtórnego RUDOBA stoją na hamowanych kółkach i mogą być transportowane z miejsca na miejsce.
Zajmują jedynie powierzchnię 0,6 x 0,7 m.

Stacje podgrzewania wtórnego są dostępne w trzech   RET 180 RET 310 RET 500
  Średnica wewnętrzna, mm 180 310 500
  Długość wewnętrzna, mm 300 300 500

Porównanie

RET 310 Zużycie gazu
[m³/h]
Czas nagrzewania wyrobu
[s]
Poziom hałasu
dB(A)
Względny przepływ gazu
Stacja podgrzewania wtórnego, 100%
Palnik tlenowy
3-5 Przykład:
10-20
ok. 70 1
Konwencjonalna stacja podgrzewania wtórnego z palnikiem powietrznym 10-20 Przykład:
20
84 i więcej 10

Minimalne parametry przyłącza:

Przyłącze elektryczne: 220 V / 10A, AC
Gaz zasilający: Ciśnienie minimalne p: 300 mbar,
Przepływ objętościowy Q: 5 Nm³/h